افتخارمان این است که کشاورزیم و کشاورز زاده و در جهت تامین غذای هموطنان گامی برمیداریم. با توجه به مشاهده تفاوت قیمت محصولات کشاورزی و خصوصا برنج که غوت قالب مردم کشورمان است از مزرعه تا بازار، بر آن شدیم تا با ارائه ارقام مختلف کیفی برنج شمال در بستر آنلاین، دست واسطه و دلال را کوتاه و در نتیجه با کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی، قدرت خرید هموطنان را افزایش داده باشیم. ارقام برنج طارم موجود در سایت از محصولات زمین های کشاورزی خودمان می باشد و سایر ارقام برنج موجود در سایت از محصولات کشاورزان منطقه خودمان (لیتکوه آمل) می باشد که بدون دریافت هزینه دلالی و واسطه گری در این سایت به فروش رسیده و به دست مصرف کننده نهایی می رسد.